česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Ondrej.Nanka@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 758

Narozen

13. prosince 1972

Odborné vzdělání

1991 - 1997 - 1. lékařská fakulta UK V Praze - MUDr.
diplomová práce - Antagonisté excitačních aminokyselin a potenciace korových evokovaných potenciálů
1997 - 2005 - postgraduální studium v biomedicíně - Biologie a patologie buňky - Ph.D. - disertační práce na téma "Význam hypoxie pro vývoj embryonálního krevního řečiště"
1998 - odborná příprava v chirurgii
2010 - habilitační řízení a jmenování docentem pro obor anatomie

Profesionální CV

1997 - 1998 Anatomický ústav 1. LF UK - asistent
1998 - dosud - Anatomický ústav 1. LF UK - odborný asistent
1998 - dosud - externí spolupracovník Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN
2005 - dosud - Anatomický ústav 2. LF UK - lektor

Studijní pobyty

2003 - Royal Veterinary College, University of London, UK

Vybrané publikace

O. Naňka, W. J. Peumans, E. J. M. Van Damme, U. Pfüller, P. Valášek, Z. Halata, U. Schumacher, M. Grim: Lectin histochemistry of microvascular endothelium in chick and quail musculature, Anatomy and Embryology (2001) 204: 407-411 +

O. Naňka, P. Havránek, T. Pešl, J. Dutka: Avulsion Fracture of the Pelvis: Separation of the Secondary Ossification Center in the Superior Margin of the Acetabulum. A Case Report. Clinical Anatomy (2003) 16: 458 – 460 +

Šedý J., Szeder V., Walro JM., Ren ZG, Naňka O., Tessarollo L., Sieber-Blum M., Grim M., Kucera J.:Pacinian Corpuscle Development Involves Multiple Trk Signaling Pathways. Dev Dynamics 230: 2004 +

Naňka O, Valasek O, Dvořáková M, Grim M: Experimental hypoxia and embryonic angiogenesis. Developmental Dynamics 235:723–733, 2006 +

Šedý J, Naňka O, Belišová M, Walro JM, Jarolím L.:Sulcus Nervi Dorsalis Penis/Clitoridis: Anatomic Structure and Clinical Significance. European Urology (2006) 50 (5):1079-1085+

Sukop A, Naňka O, Duskova M, Tvrdek M, Kufa R, Mest'ak O, Hauschwitcova L.: Clinical anatomy of the dorsal venous network in fingers with regard to replantation. Clin Anat. 2007 Jan;20(1):77-81. +

Naňka O, Šedý J, Jarolím L.Sulcus nervi dorsalis penis: Site of origin of Alcock's syndrome in bicycle riders? Med Hypotheses. 2007;69(5):1040-5 + pdf

Pesl T, Havranek P, Nanka O.: Mutual position of the distal fibular physis and the tibiotalar joint space - radiological typology and clinical significance. Eur J Pediatr Surg. 2007 Oct;17(5):348-53. +

Šedý J, Nanka O, Špacková J, Jarolím L: Clinical Implications of a Close Vicinity of Nervus Dorsalis Penis/Clitoridis and Os Pubis. Journal of Sexual Medicine – 2008; 5(7):1572-81.

Nanka O., Krizova P., Fikrle M., Tuma M.,Blaha M.,Sedmera D., Grim M.: Abnormal myocardial and coronary vasculature development under hypoxia leads to embryonic heart failure and death. Anat Record. 2008; 291(10):1187-1199.

Seichert V, Čihák R, Naňka O.: Průvodce sbírkami Anatomického ústavu 1. LF UK. Univerzita Karlova. Karolinum 2006, 155 stran. 1. vydání

Elišková M, Naňka O: Přehled anatomie. Univerzita Karlova. Karolinum 2006, 309 stran. 1. vydání

Adámek Sv. a Naňka O. a kol: Primární hyperparathyreóza: Diagnostika a terapie. 1. vydání, Praha, Galén 2006, 202 stran, ISBN 80-7262-440-7

Vědecké zaměření

klinická anatomie
dětské zlomeniny
embryonální angiogenesa a hypoxie

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK