česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Alena Kvasilová

Mgr. Alena Kvasilová Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

alena.kvasilova@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 942 / 5 759

Odborné vzdělání

od 2016: Postgraduální studium v oboru Vývojová a buněčná biologie (1. LF UK)
Školitel: Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.
Téma: Vývoj převodního systému srdečního u vybraných skupin obratlovců
od 2015: Terénní lékařsko-archeologicko-antropologické výzkumy (koordinátor: Andrej Shbat, Ph.D.)
2012: Rigorózní zkouška z Anatomie, histologie a embryologie (všeobecné lékařství)
2004–2006: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, magisterské studium, obor Zdravotnická technika a informatika - Mgr.
Obhájená diplomová práce: Radiační zátěž pacientů a personálu při vyšetření scintilační kamerou SPECT/CT
2003: Cetrificate Clinical Trials Monitoring (Pharmacon Research)
2001–2004: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, bakalářské studium, obor Zdravotnická technika - Bc.
Obhájená bakalářská práce: Optimalizace parametrů celotělového detektoru při měření resorpce vitamínu B12

Profesionální CV

Od 2012: Anatomický ústav 1.LF UK – Asistent
Od 2011: Anatomický ústav 1.LF UK – Vědecký pracovník
2005–2010: Mateřská dovolená
1999–2005: Anatomický ústav 1.LF UK – Zdravotnický pracovník v laboratoři prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc.

Publikace

Kvasilova A, Gregorovicova M, Kundrat M, Sedmera D. HNK-1 in Morphological Study of Development of the Cardiac Conduction System in Selected Groups of Sauropsida. Anat Rec (Hoboken). 2018 Oct 10. doi: 10.1002/ar.23925. [Epub ahead of print] PMID: 30306736

Vicente Steijn R, Sedmera D, Blom NA, Jongbloed M, Kvasilova A, Nanka O. Apoptosis and epicardial contributions act as complementary factors in remodeling of the atrioventricular canal myocardium and atrioventricular conduction patterns in the embryonic chick heart. Dev Dyn. 2018 Sep;247(9):1033-1042. doi: 10.1002/dvdy.24642. Epub 2018 Aug 28. PMID: 30152577

Gregorovičová M, Kvasilová A, Sedmera D. Ossification Pattern in Forelimbs of the Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis): Similarity in Ontogeny of Carpus Among Crocodylian Species. Anat Rec (Hoboken). 2018 Jan 30. doi: 10.1002/ar.23792. [Epub ahead of print] PMID: 29381837

Polakovičová S, Csöbönyeiová M, Filova B, Borovský M, Maršík L, Kvasilová A, Polák Š. Merkel-like cell distribution in the epithelium of the human vagina. An immunohistochemical and TEM study. Eur J Histochem. 2018 Feb 16;62(1):2836. doi: 10.4081/ejh.2018.2836. PMID: 29569875

Pesevski Z, Kvasilova A, Stopkova T, Nanka O, Drobna Krejci E, Buffinton C, Kockova R, Eckhardt A, Sedmera D. Endocardial Fibroelastosis is Secondary to Hemodynamic Alterations in the Chick Embryonic Model of Hypoplastic Left Heart Syndrome. Dev Dyn. 2018 Mar;247(3):509-520. doi: 10.1002/dvdy.24521. Epub 2017 Jun 15. PMID: 28543854

Živicová V, Lacina L, Mateu R, Smetana K Jr, Kavková R, Drobná Krejčí E, Grim M, Kvasilová A, Borský J, Strnad H, Hradilová M, Šáchová J, Kolář M, Dvořánková B. Analysis of dermal fibroblasts isolated from neonatal and child cleft lip and adult skin: Developmental implications on reconstructive surgery. Int J Mol Med. 2017 Nov;40(5):1323-1334. doi: 10.3892/ijmm.2017.3128. Epub 2017 Sep 7. PMID: 28901389

A. HAQUE, B. ŠANKOVÁ, A. KVASILOVÁ, E. KREJČÍ, D. SEDMERA. Does Folic Acid Supplementation Rescue Defects in ECE-1-Deficient Mouse Embryos? Folia Biol (Praha). 2014;60(5):244-51. PMID: 25863042

Benes J Jr, Ammirabile G, Sankova B, Campione M, Krejci E, Kvasilova A, Sedmera D. The role of connexin40 in developing atrial conduction. FEBS Lett. 2014 Apr 17;588(8):1465-9. doi: 10.1016/j.febslet.2014.01.032. Epub 2014 Jan 31. PMID: 24486905

Vědecké zaměření

vývoj srdce
převodní systém srdeční
problematika hojení
vývoj a koordinace histologických, IHC a ISH technik
konfokální mikroskopie
lékařsko-archeologicko-antropologické výzkumy
webmaster

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK