česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc.

Prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Karel.Smetana@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 873

Narozen

6. května, 1958

Odborné vzdělání

1976-1983 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - MUDr.
1990 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - CSc.
1997 - Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta -DrSc.

Profesionální CV

1983 - 1995 - Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - odborný asistent
1995 - 2003 - Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - docent
2003 - dosud - Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - profesor

Studijní pobyty

1994 - Dept. Clin. Engn., Univ. Liverpool, Liverpool, United Kingdom
1996 - Dept. Synt. Chem. & Biol. Chem., Univ. Kyoto, Kyoto, Japan

Vybrané publikace

Dvořánková, B., Lacina, L., Smetana, K., Jr., Lensch, M., Manning, J., C., André, S., Gabius, H.-J.: Human galectin-2: nuclear presence in vitro and its modulation by quiescence/stress factors. Histol. Histopathol. 23: 167-168, 2008

Gál, P., Toporcer, T., Grendel, T., Vidová, Z., Smetana, K., Jr., Dvořánková, B., Gál, T., Mozek, Š., Lenhardt, L., Longauer, F., Sabol, M., Sabo, J., Bačkor, M.: Effect of Atropa belladonna L. on skin wound healing: Biomechanical and histological study in rats and in vitro study in keratinocytes, 3T3 fibroblasts, and human umbilical vein endothelial cells. Wound Rep Regen. 17: 378-386, 2009

Kideryová, L., Lacina, L., Dvořánková, B., Štork, J., Čada, Z., Szabo, P., André, S., Kaltner, H., Gabius, H.-J., Smetana K., Jr.: Phenotypic characterization of human keratinocytes in coculture reveals differential effects of fibroblasts from benign fibrous histiocytoma (dermatofibroma) as compared to cells from its malignant form and to normal fibroblasts. J. Dermatol. Sci. 55: 18-26, 2009

Plzák, J., Lacina, L., Chovanec, M., Dvořánková, B., Szabo, P., Čada, Z., Smetana, K., Jr.: Epithelial – stromal interaction in squamous cell epithelium – derived tumors: an important new player in the control of tumor biological properties. Anticancer Res. 30: 455-462, 2010

Smetana, K., Jr., Dvořánková, B., Lacina, L., Čada, L., Vonka, V.: Human hair follicle and interfollicular keratinocyte reaktivity to mouse HPV16-transformed cells: An in vitro study. Oncol Rep. 20: 75-80, 2008

Strnad, H., Lacina, L., Kolář, M., Čada, Z., Vlček, Č., Dvořánková, B., Betka, J., Plzák, J., Chovanec, M., Šáchová, J., Valach, J., Urbanová, M., Smetana, K., Jr.: Head and neck squamous cancer fibroblasts produce growth factors influencing phenotype of normal human keratinocytes. Histochem. Cell Biol. 133: 201-211, 2010

Vědecké zaměření

buněčná biologie - mezibuněčné interakce, interakce buněk s extracelulární matrix
tkáňové inženýrství - transplantace keratinocytů, hojení ran, biokompatibilita
glykobiologie - endogenní lektiny, galektiny, lektinová histochemie

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK