česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Anatomie 1 pro posluchače lékařství
Syllabus praktik a seminářů - zimní semestr 2017/2018

Týden Téma
1. 2.10.–6.10. Anatomické názvosloví, roviny a směry. Skelet horní končetiny I.
2. 9.10.–13.10. Skelet horní končetiny II. Skelet dolní končetiny I.
3. 16.10.–20.10. Skelet dolní končetiny II. Klouby horní končetiny. S1:zárodečné listy a jejich deriváty; cévní zásobení a inervace kosti; osteogenese, postup osifikace a kostní věk, přestavba kosti. Test 1: základy organogenese, obecná anatomie kosti a kloubu, kostra HK.
4. 23.10.–27.10. Pánev jako celek. Klouby dolní končetiny. S2:stavba synoviálního kloubu, biomechanika kolenního kloubu, vývojová dysplasie kyčelního kloubu. Test 2: kostra DK
5. 30.10.–3.11. Svaly horní končetiny, hlavní kmeny cév a nervů. S3:inervace svalu, denervační svalová atrofie; vývoj příčně pruhovaných svalů, řízení jejich vývoje; varixy žil dolních končetin. Test 3: klouby končetin.
6. 6.11.–10.11. Svaly dolní končetiny, hlavní kmeny cév a nervů. S4:palpace, tlakové body a punkce cév končetin; obrazy obrn n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. peroneus communis; vývoj a růst končetiny, vrozené vady končetin
7. 13.11.–17.11. Obratle, žebra, sternum, spojení na páteři a hrudníku. S5:kostní dřeň; zakřivení páteře; vývoj osového skeletu, vrozené vady obratlů a hrudního koše. Test 4: svaly a cévní a nervové kmeny končetin.
8. 20.11.–24.11. Svaly hrudníku a břicha, tříselný kanál. Zádové svaly. S6:vývoj bránice a brániční kýly; tříselné a femorální kýly; vrstvy a cévní a nervové zásobení stěny břišní; vývojové vady tělní stěny.
9. 27.11.–1.12. Kosti lebky. Test 5: osový skelet, svaly trupu, cévy a nervy stěny trupu.
10. 4.12.–8.12. Lebka jako celek, její prostory a dutiny. Spojení na lebce. Čelistní kloub. Lebka novorozence. S7:lebka novorozence a její rozměry; růst lebky, kraniofaciální defekty; vývoj a osifikace kostí neurokrania a splanchnokrania
11. 11.12.–15.12. Svaly a velké cévy hlavy a krku. S8: tlakové body a punkce cév hlavy a krku, jejich palpace; vývoj branchiální oblasti, branchiogenní orgány a jejich vývojové vady Test 6: lebka.
12. 18.12.–22.12. Zuby, jazyk, patro, mandle, slinné žlázy, hltan. S9: příčiny vzniku vrozených vad, kritická perioda, prenataální diagnostika; vývoj obličeje a patra, rozštěpové vady; vývoj a erupce chrupu. Test 7: svaly a cévy hlavy a krku.
13. 2.1.–5.1. Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník, pankreas. Játra, žlučové cesty. S10:Vývoj a vývojové vady orgánů pocházejících z předního střeva; Vývoj a vývojové vady orgánů pocházejících z středního střeva; Projekce a polohy appendixu.
14. 8.1.–12.1. Situs viscerum abdominis. Aorta abdominalis, v. cava inferior. S11:průtok krve játry, jícnové varixy; inervace a motilita střeva, ileus, Hirschsprungova nemoc; Vývoj a vývojové vady orgánů pocházejících z zadního střeva.Test 8: trávicí systém a jeho cévní a nervové zásobení
15. 15.1.–19.1. Hlavní kmeny lymfatických cév, slezina.S9: vznik a pohyb lymfy Zápočet.

Cílem seminářů je ukázat na příkladech z klinické medicíny proč je třeba se učit anatomii

Zaměření: seminář je založen na anatomických datech s přihlédnutím k jejich klinickému významu, měl by ukázat vývoj jako podklad vrozených vad, nezahrnuje detailní popis diagnostických a léčebných postupů.

Zdroje informací: učební texty používané na fakultě a další zdroje dle vlastní úvahy, náplň je třeba s předstihem konsultovat s vyučujícím

Forma: mluvený, maximálně 7 min trvající projev (nikoliv čtení z papíru nebo z prezentace)

Na semináře se připravují všichni, očekávají se otázky a diskuse; témata seminářů jsou součástí otázek k závěrečné ústní zkoušce.

Pomůcky: obrázky a schémata kreslená na tabuli (povinně), demonstrace na preparátech a rtg snímcích, datavideoprojekce (Powerpoint)

Příprava semináře, jeho presentace a úroveň, stejně jako aktivní účast v diskusi jsou hodnoceny a patří mezi kriteria udělení zápočtu.

V Praze 1. září 2017 Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK