česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Anatomie 2 pro posluchače lékařství (LEK) a zubního lékařství (ZUB)
Syllabus praktik a seminářů v letním semestru 2016/2017

Týden Téma
1. 20.2.-24.2 Dýchací ústrojí, mediastinum. Aorta thoracica, v. cava superior, v. azygos. S1: Koniotomie a tracheotomie. Pneumothorax. Surfaktant a zrani plic.
2. 27.2.-3.3. Močové ústrojí. Nadledvina. Mužské pohlavní ústrojí. Retroperitoneum.Test 1: dýchací ústrojí. S2: Transplantace ledvin. Vývojové vady ledvin. Sestup varlata jeho poruchy. Hypospadie.
3. 6.3.-10.3. Ženské pohlavní ústrojí. Pánevní dno. Perineum. Cévy a nervy pánve a hráze. S3: Cyklus. Mimoděložní těhotenství. Vrozené vady dělohy a pochvy.
4. 13.3.-17.3. Srdce: stěna, dutiny, chlopně, cévní zásobení, inervace, auskultace srdce. Test 2: ústrojí močopohlavní S4: Fetální krevní oběh. Vrozené vady srdce.
5. 20.3.-24.3. Srdce - perikard, slezina, thymus. S5:Rtg a auskultace srdce. Koronarografie a balónková angioplastika (PTCA). Bypass
6. 27.3.-31.3. Míšní nervy a jejich pleteně. Sympatikus. Test 3: srdce
7. 3.4.-7.4. Hlavové nervy. Parasympatikus. S6: Sací reflex, rohovkový reflex. Obraz obrny n. facialis.
8. 10.4.-14.4. Obaly a cévy míchy a mozku. Mícha. Mozkový kmen. S7: Lumbální punkce a epidurální anestezie. Rozštěpové vady neurální trubice.Test 4: PNS.
9. 17.4.-21.4. Mozeček. Sagitální řez mozkem. Diencephalon. Mikroskopické řezy míchou a kmenem. S8: Mozečkové syndromy. Poruchy motoriky a senzitivity při lezích míchy. Hematoencefalická bariera. Nervové kmenové buňky.
10. 24.4.-28.4. Gyrifikace mozkové kůry. Řezy mozkem. Bazální ganglia, capsula interna. Test 5: struktura a spoje míchy, kmene a mozečku. S9: Parkinsonismus. Krvácení do capsula interna
11. 1.5.-5.5. Komorový systém. Hippocampus, fornix. Mikroskop. řezy mezimozkem a hemisférami. S10: Liquor a jeho cirkulace. Nitrolební hypertense a hydrocephalus. Poškození mozku v důsledku uzávěru mozkových cév.
12. 8.5.-12.5. Makroskopické řezy mozkem. MRI. CT. Test 6: struktura a spoje mezimozku a hemisfér.S11:
13. 15.5.-19.5. Sluchové a vestibulární ústrojí. S12: Paracentesa (myringotomie). Nystagmus.
14. 22.5-26.5. Zrakové ústrojí. Test 7: ucho, sluchová dráha. S13: Oční pozadí a odchlípení sítnice. Pupilární reflex. Zelený zákal, katarakta.
15. 29.5.-2.6. Kůže. Test 8: oko, zraková dráha. Zápočet. S14: Sentinelové uzliny při nádorech prsu.

Stát. svátky, děkanský a rektorský den: čtvrtek 13.4., pátek 14. 4., pondělí 17. 4., púpondělí 1.5., pondělí 8.5., středa 17. 5.

V Praze 24. ledna 2017 Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK