česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - bakalářské studium - denní

   Obecně

Podmínky absolvování studijního předmětu anatomie
Doporučená literatura
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie pro všechny obory kromě ergoterapie a fyzioterapie
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie pro studující ergoterapie a fyzioterapie
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin

    Zimní semestr

Syllabus přednášek pro zimní semestr 2018/2019
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2018/2019
Termín a program pitevních cvičení pro studující ergo- a fyzio-terapie v zimním semestru 2018/2019
Obsahová náplň studijního předmětu anatomie v zimním semestru

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2018/2019
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2018/2019
Obsahová náplň studijního předmětu anatomie v letním semestru

© Anatomický ústav 1.LF UK