česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Volitelné předměty

Charakteristika vyučovaných volitelných předmětů
Volitelné předměty vázané na anatomickou pitvu - výuka v obou semestrech
Anatomie a chirurgie končetinových kloubů - výuka v ZSNOVÉ
Anatomie a chirurgie končetinových kloubů - exkurse ve firmě Beznoska - výroba endoprotéz a praktický nácvik
Klinická anatomie - výuka v LS NOVÉ
Dráhy nervové a klinika jejich poruch - výuka v LS NOVÉ
Nové směry v morfologickém výzkumu - Vývojová a experimentální morfologie, buněčná terapie - výuka v LS NOVÉ

© Anatomický ústav 1.LF UK