česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

1. ročník - zubní lékařství

   Obecně

Program a obsah studia anatomie, podmínky absolvování
Doporučená literatura
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie podle systémů
Rozvrh praktik a jejich umístění dle skupin
Studovna a půjčování kostí, půjčování kostí pro kruhy
Kde zakoupit model lebky NOVÉ

    Zimní semestr

Syllabus přednášek pro zimní semestr 2018/2019
Syllabus praktických cvičení pro zimní semestr 2018/2019

   Letní semestr

Syllabus přednášek pro letní semestr 2018/2019
Syllabus praktických cvičení pro letní semestr 2018/2019
Termíny pitev v letním semestru 2018/2019

© Anatomický ústav 1.LF UK

http://anat.lf1.cuni.cz