česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Anatomie 2 pro posluchače lékařství a zubního lékařství
Syllabus přednášek v letním semestru 2016/2017

skupiny 1001 - 1010 úterý 10:45-12:15, pátek 10:45-12:15
skupiny 1011 - 1020 a 1101-1104 středa 9:00-10:30, pátek 9:00-10:30,

Týden Paralelka 1 Paralelka 2 Téma přednášek - 4 hod, 2 přednášky týdně
1. 20.2.-24.2 E, E G, G Močové ústrojí, jeho stavba a vývoj. Nadledviny. Vývojové vad ledvin a močových cest. Mužské pohlavní ústrojí, stavba a vývoj I. Poruchy sestupu varlat.
2. 27.2.-3.3. E, E G, G Mužské pohlavní ústrojí II. Ženské pohlavní ústrojí, stavba a vývoj. Cévy, uzliny a inervace orgánů urogenitálního systému. Retroperitoneum. A. iliaca interna
3. 6.3.-10.3. Va, Pt Va, Pt Svalové dno pánevní. Perineum. Obecné příčiny a mechanismy vzniku vývojových vad
4. 13.3.-17.3. E, E Sd, Sd Srdce: dutiny, mikro- a makroskopická stavba stěny, chlopní, převodního systému. Krevní a lymfatické cévy a inervace srdce. Perikard, poloha, syntopie, projekce a rtg srdce, auskultace.
5. 20.3.-24.3. E, Sd, Na Vývoj srdce a jeho vrozené vady. Vývoj cévního systému, fetální cirkulace. Stavby nervového systému a jeho vývoj (trubice, lišta, plakody). Schéma míšního nervu, reflexy míšních nervů. Plexus cervicalis, nn. thoracici.
6. 27.3.-31.3. Šn, Kl Na, Kl Autonomní nervy, sympatikus, sakrální parasympatikus, enterický nervový systém. Hlavové nervy I.
7. 3.4.-7.4. Kl, Kl, Na Hlavové nervy II, hlavový parasympatikus, dráhy reflexů hlavových nervů. Mícha: stavba, dráhy, její obaly a cévy.
8. 10.4.-14.4. Ně+Ba, Ně+Ba, -- Na, -- Mozkový kmen.
9. 17.4.-21.4. Ně+Ba, Ně+Ba, Ně+Ba D, D Mozeček: stavba a zapojení. Diencephalon: thalamus, subthalamus, hypothalamus, jejich zapojení. Hypofýza, hypothalamo-hypofýzální systém
10. 24.4.-28.4. Ně+Ba, Ně+Ba D, D Bazální ganglia a jejich spoje. Capsula interna. Stavba mozkové kůry, funkční korové oblasti.
11. 1.5.-5.5. Ně+Ba, Ně+Ba D, D Komorový systém, likvor, obaly a cévy mozku. Limbický systém. Mediátorové systémy CNS
12. 8.5.-12.5. Ně+Ba, Ba D, D Přehled motorických a senzitivních drah CNS. Zobrazovací metody CNS.
13. 15.5.-19.5. , --, Sluchové a vestibulární ústrojí, jeho stavba a vývoj. Sluchová a vestibulární dráha.
14. 22.5-26.5. Va, No Va, No Zrakové ústrojí, jeho vývoj. Zraková dráha. Zornicový a rohovkový reflex.
15. 29.5.-2.6. Du, Sm Sd, G Čichové a chuťové ústrojí, jejich dráhy. Kůže. Mamma.

Všechny souhrny přednášek z předchozích let ke stažení najdete zde

Ba - Bartoš, D – Druga, Du - Dudová, E – Eliška, Fí - Fík, G – Grim, H - Halata, Kl - Klepáček, Na - Naňka, Ně - Němcová, No - Nováková
Pt - Peterka, Sd - Sedmera, Sm – Smetana, Šn – Šnajdr, Va - Valášek

Státní svátky, rektorský a děkanský den: děkanský den - 13.4., Velký pátek 14.4., Velikonoční pondělí 17.4.,rektorský den - středa 17.5.

Praha, leden 2017

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK