česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Anatomie 2 pro posluchače lékařství a zubního lékařství
Syllabus přednášek v letním semestru 2017/2018

skupiny 1001 - 1010 úterý 10:45-12:15, pátek 10:45-12:15
skupiny 1011 - 1020 a 1101-1104 středa 9:00-10:30, pátek 9:00-10:30,

Týden Paralelka 1 Paralelka 2 Téma přednášek - 4 hod, 2 přednášky týdně
1. 19.2.-23.2 E, E G, G Močové ústrojí, jeho stavba a vývoj. Nadledviny. Vývojové vad ledvin a močových cest. Mužské pohlavní ústrojí, stavba a vývoj I. Poruchy sestupu varlat.
2. 26.2.-2.3. E, E Šn, G Mužské pohlavní ústrojí II. Ženské pohlavní ústrojí, stavba a vývoj. Cévy, uzliny a inervace orgánů urogenitálního systému. Retroperitoneum. A. iliaca interna
3. 5.3.-9.3. Va, Pt Va, Pt Svalové dno pánevní. Perineum. Obecné příčiny a mechanismy vzniku vývojových vad
4. 12.3.-16.3. E, E Sd, Sd Srdce: dutiny, mikro- a makroskopická stavba stěny, chlopní, převodního systému. Krevní a lymfatické cévy a inervace srdce. Perikard, poloha, syntopie, projekce a rtg srdce, auskultace.
5. 19.3.-23.3. E, Sm Sd, Na Vývoj srdce a jeho vrozené vady. Vývoj cévního systému, fetální cirkulace. Endokrinní orgány: gl. thyroidea, gl. parathyroidea, gl. suprarenalis, difusní neuroendokrinní systém. Stavba nervového systému a jeho vývoj (trubice, lišta, plakody). Plexus cervicalis, nn. thoracici.
6. 26.3.-30.3. Šn, -- Na, -- Schéma míšního nervu, reflexy míšních nervů. Pl. cervicalis, nn. thoracici. Autonomní nervy, sympatikus, sakrální parasympatikus, enterický nervový systém.
7. 2.4.-6.4. Kl, Kl Kl, Kl Hlavové nervy, hlavový parasympatikus, dráhy reflexů hlavových nervů.
8. 9.4.-13.4. Ně+Ba, Ně+Ba Na, Na Mícha: stavba, dráhy, její obaly a cévy. Mozkový kmen.
9. 16.4.-20.4. Ně+Ba, Ně+Ba, Ně+Ba D, D Mozeček: stavba a zapojení. Diencephalon: thalamus, subthalamus, hypothalamus, jejich zapojení. Hypofýza, hypothalamo-hypofýzální systém
10. 23.4.-27.4. Ně+Ba, Ně+Ba D, D Bazální ganglia a jejich spoje. Capsula interna. Stavba mozkové kůry, funkční korové oblasti.
11. 30.4.-4.5. --, Ně+Ba D, D Komorový systém, likvor, obaly a cévy mozku. Limbický systém. Mediátorové systémy CNS
12. 7.5.-11.5. --, Ba D, D Přehled motorických a senzitivních drah CNS. Zobrazovací metody CNS.
13. 14.5.-18.5. , --, Sluchové a vestibulární ústrojí, jeho stavba a vývoj. Sluchová a vestibulární dráha.
14. 21.5-25.5. Va, Va No, No Zrakové ústrojí, jeho vývoj. Zraková dráha. Zornicový a rohovkový reflex.
15. 28.5.-1.6. Va, Va Sd, G Čichové a chuťové ústrojí, jejich dráhy. Kůže. Mamma.

Všechny souhrny přednášek z předchozích let ke stažení najdete zde

Ba - Bartoš, D – Druga, E – Eliška, Fí - Fík, G – Grim, Kl - Klepáček, Na - Naňka, Ně - Němcová, No - Nováková
Pt - Peterka, Sd - Sedmera, Sm – Smetana, Šn – Šnajdr, Va - Valášek

Státní svátky, rektorský a děkanský den: děkanský den - 29.3., Velký pátek 30.3., Velikonoční pondělí 2.4., Svátek práce - úterý - 1.5., Den osvobození - úterý - 8.5., rektorský den - středa 16.5.

Praha, leden 2018

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK