česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

3. ročník - zubní lékařství
Klinická orofaciální anatomie (1158)

Syllabus seminářů
Program a obsah studia, termín pitev a podmínky absolvování, doporučená literatura
Otázky k závěrečné zkoušce z anatomie

© Anatomický ústav 1.LF UK