česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Anatomie 1 (B02667) pro posluchače lékařství a zubního lékařství
Syllabus přednášek - zimní semestr 2017/2018

Paralelka 1 (1001 – 1010) Velká posluchárna: úterý 11:00 – 12:30, pátek 10:45 – 12:15
Paralelka 2 (1011 – 1020)+ Zubní lékařství Velká posluchárna: středa 9:00 – 10:30, pátek 9:00 – 10:30

Týden Paralelka 1 Paralelka 2 Téma
1. 2.10.–6.10. G, Šn G, Šn Úvod do studia anatomie, anatomická terminologie. Úvod do vývoje orgánových systémů, obecná anatomie kostí a kloubů.
2. 9.10.–13.10. Ba, Ba, Na Na, Na Vývoj končetin. Vývoj kloubů. Klouby horní končetiny a jejich pohyblivost.
3. 16.10.–20.10. Ba, Ba Na, Ba Pánev jako celek, klouby dolní končetiny a jejich pohyblivost.
4. 23.10.–27.10. Šn, Na Gr,Gr Obecná anatomie svalu, jeho cévní zásobení a inervace. Obecná angiologie. Stavba periferního nervu. Přehled svalů horní končetiny, osteofasciální prostory, přehled cév a nervů 1.
5. 30.10.–3.11. Na, Sd Gr, Na Přehled svalů horní končetiny, osteofasciální prostory, přehled cév a nervů 2. Přehled svalů dolní končetiny, osteofasciální prostory, přehled cév a nervů 1.
6. 6.11.–10.11. Sd, Sh Na, No Přehled svalů dolní končetiny, osteofasciální prostory, přehled cév a nervů 2. + řezy končetinami. Obratle, žebra, sternum, spojení na páteři a hrudníku. Vývoj osového skeletu.
7. 13.11.–17.11. E, - E, - Svaly hrudníku a břicha. Tříselný kanál. Kýly. Operační přístupy do dutiny břišní. Cévy a nervy stěny trupu. Přehled zádových svalů. Vývoj bránice.
8. 20.11.–24.11. Kl, Kl Dr, Dr Lebka: princip stavby a vývoje. Přehled kostí neurocrania a splanchnocrania.
9. 27.11.–1.12. Kl, Kl Dr, Dr Spojení na lebce, části a prostory lebky. Lebka novorozence. Žvýkací svaly, mimické svaly a jejich inervace.
10. 4.12.–8.12. , Kl, Kl Svaly krku a jejich inervace, osteofasciální prostory krku. Nervově cévní svazek krční. A. carotis externa, a. subclavia
11. 11.12.–15.12. Va, Pt, Kl Va, Pt, Kl Obecná stavba a vývoj trávicího ústrojí. Dutina ústní, jazyk, zuby, patro, slinné žlázy, hltan; jejich cévy a inervace. Rozštěpové vady.
12. 18.12.–22.12. Be, Be Sm, Sm Stavba jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, konečníku, pankreatu, játer, žlučových cest, jejich syntopie, cévy a inervace.
13. 2.1.–5.1. Be, Be Sm, Sm Rtg anatomie GIT. Aorta abdominalis, v. cava inferior portální oběh. Peritoneální prostory, jejich vývoj.
14. 8.1.–12.1. E, E Sz, Sz Obecná anatomie a vývoj lymfatického systému, hlavní mízní kmeny, stavba uzliny a centrálních lymfatických orgánů. Lymfatické zásobení orgánů trávicího systému, MALT. Syntopie sleziny.
15. 15.1.–19.1. Be, Be Gr, Gr Mikroskopická stavba dýchacích cest a respiračního oddílu plíce. Makroskopická stavba orgánů dýchacího ústrojí, jeho cévy, uzliny, BALT a inervace, jeho vývoj. Mediastinum. Aorta thoracica, v. cava superior. Syntopie thymu.

Všechny souhrny přednášek z roku 2009/10 ke stažení najdete zde

V současnosti jsou dostupné presentace z předchozího semestru a budou postupně aktualizovány za letošní.

Ba - Bartoníček, Be - Beneš, Dr – Druga, E – Eliška, Gr - Grim, Ha - Halata, Kl - Klepáček,
Na – Naňka, Ně – Němcová, No - Nováková, Pt - Peterka, Se - Sedmera, Sh - Shbat,
Sm - Smetana, Sz - Szabo, Šn - Šnajdr, Va - Valášek

19. 10.- imatrikulace, 17. 11. pátek - státní svátek

V Praze 19. září 2017 Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK