česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Nové směry v morfologickém výzkumu (Vývojová a experimentální morfologie a buněčná terapie)

volitelný předmět B00744, B01361 - letní semestr 2017/2018
a současně kurs doktorského studia

ve velké posluchárně Anatomického ústavu
vždy ve středu v 15:30

středa dne 28. února
RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D.

Anatomický ústav 1. LF UK a BIOCEV
Tkáňové kultury pro výzkumné a klinické účely

středa dne 7. března
Mgr. Michal Kolář, Ph.D.

Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
Základy bioinformatiky

středa dne 14. března
Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK
Neurální lišta: její deriváty a kmenové buňky

středa dne 21. března
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Anatomický ústav a Klinika dermatovenerologie 1. LF UK a Biocev
Maligní melanom

středa dne 28. března
MUDr. Marek Hilšer, Ph.D.

Ústav biochemie a experimentální onkologie
Mezibuněčná interakce v glioblastomu

středa dne 11. dubna
Doc. MUDr. Jan Brábek, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK a Biocev
Jak migrují buňky v nádorech?

středa dne 12. dubna
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK a Biocev
Je zvýšený výskyt nádorů projevem stárnutí populace?

Určeno pro posluchače se zájmem o nejnovější vědecké poznatky v oblasti molekulární morfologie. Přednášejí pracovníci celé řady institucí, kteří jsou renomovanými odborníky v oblasti tkáňového inženýrství, buněčné terapie a vývojové molekulární biologie. Na přednášky a následnou diskusi je třeba se předem připravit.

Doporučená literatura:
Gilbert F.S. Developmental Biology. Sinauer assoc. inc. 2000;
Wolpert L: Triumf embrya. Academia 1995;
Carlson BM: Human Embryology and Developmental Biology, 4th ed., Mosby, 2009;
Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie (překlad 10.vydání), Grada 2010.
Dále je třeba studovat referátové články v domácích a zahraničních časopisech dle tématu přednášky.

Prof. MUDr. K. Smetana, DrSc. Prof. MUDr. M. Grim, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK