česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Nové směry v morfologickém výzkumu (Vývojová a experimentální morfologie a buněčná terapie)

volitelný předmět B00744, B01361 - letní semestr 2016/2017
a současně kurs doktorského studia

ve velké posluchárně Anatomického ústavu
vždy ve středu v 15:30

středa dne 1. března
ing. Hynek Strnad, Ph.D.

Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.
Sekvenační technologie v biologii a medicíně

středa dne 8. března
Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK
Neurální lišta: její deriváty a kmenové buňky

středa dne 15. března
Prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc.

Anatomický ústav 1. LF UK a Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
Fylogenetický pohled vývoj převodního systému

středa dne 22. března
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Anatomický ústav a Klinika dermatovenerologie 1. LF UK a Biocev
Maligní melanom

středa dne 29. března
Doc. MUDr. Jan Brábek, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK a Biocev
Jak migrují buňky v nádorech?

středa dne 5. dubna
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK a Biocev
Je zvýšený výskyt nádorů projevem stárnutí populace?

středa dne 12. dubna
RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D.

Anatomický ústav 1. LF UK
Tkáňové kultury pro výzkumné a klinické účely

Určeno pro posluchače se zájmem o nejnovější vědecké poznatky v oblasti molekulární morfologie. Přednášejí pracovníci celé řady institucí, kteří jsou renomovanými odborníky v oblasti tkáňového inženýrství, buněčné terapie a vývojové molekulární biologie. Na přednášky a následnou diskusi je třeba se předem připravit.

Doporučená literatura:
Gilbert F.S. Developmental Biology. Sinauer assoc. inc. 2000;
Wolpert L: Triumf embrya. Academia 1995;
Carlson BM: Human Embryology and Developmental Biology, 4th ed., Mosby, 2009;
Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie (překlad 10.vydání), Grada 2010.
Dále je třeba studovat referátové články v domácích a zahraničních časopisech dle tématu přednášky.

Prof. MUDr. K. Smetana, DrSc. Prof. MUDr. M. Grim, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK