česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Učební texty a atlasy vhodné ke studiu anatomie pro posluchače bakalářského studia

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková:
Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracované vydání. 2015
Vydavatel:Galén

nebo

kniha Přehled anatomie Ondřej Naňka, Miloslava Elišková
Přehled anatomie. Druhé, doplněné vydání. Grada - Karolinum, 2009

Lze používat i učebnice a atlasy uvedené dále, ale je třeba korigovat rozsah studované látky.

Dalším vodítkem ke studiu jsou prezentace přednášek dostupné na webové stránce ústavu v sekci výuka – bakalářské studium - na: http://anat.lf1.cuni.cz/ či na výukovém portálu 1. LF UK – http://portal.lf1.cuni.cz

Ke studiu anatomie je vhodný také anatomický atlas (jejich nabídka je velmi široká) a pro stručnost popisu a kreseb je možný i anatomický slovník.

Další prameny (pro bakaláře však příliš obsáhlé):

SOUSTAVNÁ ANATOMIE

Čihák, Radomír: Anatomie 1. (2. vydání upravili a doplnili R. Čihák a M. Grim) Praha, Grada, 2001;
Anatomie 2. (2. vydání upravili a doplnili R. Čihák a M. Grim) Praha, Grada, 2002;
Anatomie 3. Praha, Grada, 1997 (2. vydání upravili a doplnili R. Čihák, R. Druga a M. Grim, 2004)

Petrovický, Pavel a spol.: Anatomie s topografii a klinickými aplikacemi 1.- 3. svazek Martin, Osveta 2001, 2002.

Grim, Miloš; Druga, Rastislav et al: Základy anatomie 1.Obecná anatomie a pohybový systém. Praha, Karolinum, Galén, 2. vyd., 2007;
5. Anatomie krajin těla. Praha, Karolinum, Galén, 2002;
3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, Praha, Karolinum, Galén, 2005

OBRAZOVÝ SLOVNÍK

Feneis, H.: Anatomický obrazový slovník. Praha, Grada, Avicenum, 1996

Dauber W: Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha, Grada, 2007

STARŠÍ VYDÁNÍ RŮZNÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ

Petrovický, Pavel a spol.: Systematická, topografická a klinická anatomie 1 – 11. Praha, Vydavatelství Karolinum, 1993 - 96

Kos, Jaroslav; Heřt, Jiří; Hladíková, Jaroslava: Přehled topografické anatomie, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1990

Čihák, Radomír: Anatomie 1, 2, 3 Praha, Avicenum, 1987, 1988, 1997

ANATOMICKÉ ATLASY

Grim M., Naňka O., Helekal I.: Atlas anatomie člověka. 1. a 2.díl, Praha, Grada, 2014 a 2017, 1. vydání

Sobottův atlas anatomie člověka. 1. a 2.díl, Praha, Grada, 2007 - překlad 22. vydání

Rohen, Johannes W., Yokochi, Chirio: Anatómia človeka. Fotografický atlas systematickej a topografickej anatómie. Martin, Osveta, 1991

McMinn, R.M.H., Hutchings, R.T.: Barevný atlas anatomie člověka, Bratislava, Slovart, 1992

Seichert, Václav: Malý anatomický atlas, Praha, Institut sociálních vztahů, 1995

Toldt, Carl, Hochstetter, Ferdinand: Toldtův anatomický atlas 1 – 3, Praha, Orbis – Calve, 1947

Sobotta, Johannes: Atlas of Human Anatomy Vol 1 –2 Munich, Urban und Schwarzenberg, 1989, 1993

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK