česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Termín a program pitevních cvičení - Anatomie pohybového systému pro studující ergoterapie a fyzioterapie

Posluchači bakalářského oboru ergoterapie a fyzioterapie pitvají 7. 1. – 14. 1. 2019 od 14:30 do 17:45

vedoucí: Mgr. Kvasilová a doc. Naňka

Absolvování povinného kursu anatomická pitva v zimním semestru je podmíněno účastí na pitevních cvičeních prokázanou osvojením probíraných témat. Předmětem pitvy je preparace všech anatomických struktur končetin s cílem poznat jejich stavbu a topografické vztahy. Posluchači se během pitevních cvičení postupně střídají v preparaci na všech krajinách.

Podmínkou udělení zápočtu z anatomické pitvy pohybového aparátu je plná aktivní účast na pitevních cvičeních a úspěšné absolvování závěrečného testu, který zahrnuje identifikaci vypitvaných útvarů. Neúspěšný test lze opakovat dne ve vypsaných termínech a v den zkoušky z anatomie (2.opravný termín).

Posluchači, kteří opakují 1. ročník a nemají zkoušku z anatomie se pitevních cvičení účastní v plném rozsahu.

K pitvě je třeba mít sadu nástrojů (anatomická pinzeta, pinzeta ostrá, skalpel), dále plášt, rukavice a přezuvky.

Program pitevních cvičení

Součástí pitevních cvičení je úvodní přednáška z topografické anatomie a informace o programu pitvy, vždy od 14:30 do 15 hod ve velké posluchárně AÚ, pak následuje pitva (14:30 - 17:45).

Den 1
Přednáška:
Vymezení krajin na končetinách, kožní okrsky sensitivity, area radicularis, area nervina, hlavní větvení plexus brachialis, lumbalis et sacralis.
Pitevní technika

Den 2
Přednáška:

Povrchní žilní systém končetin
Axilla, regio brachii, průřez paží, foramen humero- et omo-tricipitale.
Regio glutea, foramen supra et infrapiriforme, foramen ischiadicum minus.

Den 3
Přednáška:

Lacuna musculorum et vasorum, regio femoris, trigonum femorale, průřez stehnem.
Fossa cubitalis, regio antebrachii, průřez předloktím.

Den 4
Přednáška:

Regio carpi.
Fossa poplitea, regio cruris, průřez bércem

Den 5
Přednáška:
Regiones carpi et manus, průřez dlaní a prstem. Regio retromalleolaris, planta, průřez

Den 6
Opakování + popitevní pohovor

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., pověřený výukou bakalářů 1. LF UK
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK
V Praze 2. 9. 2018

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK