česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Anatomie pohledem zobrazovacích metod

Následující prezentace ukazují využití zobrazovacích metod k zobrazení jednotlivých částí/systémů lidského těla. Prezentace zahrnují nejčastěji používané metody, především RTG, CT a MR. Jednotlivé struktury jsou popsány v latinském anatomickém názvosloví. Tento materiál slouží k přípravě na testy na praktickcýh cvičeních a k závěrečné zkoušce. Za poskytnutí zdrojových dat děkujeme kolegům z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN.

Skelet horní končetiny

Skelet dolní končetiny

Osový skelet a lebka

Zobrazení GIT a břicha

Zobrazení dýchacího systému a hrudníku

Zobrazení urogenitálního systému a pánve

Zobrazení srdce

Zobrazení cév

Zobrazení CNS

© Anatomický ústav 1.LF UK