česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Milos.Grim@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 769

Narozen

18. ledna 1941 v Rychnově nad Kněžnou

Odborné vzdělání

1958-1963 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - MUDr.
1977 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství - CSc.
2001 - Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta - DrSc.

Profesionální CV

1963 - Anatomický ústav FVL UK - asistent
1966 - 1987 - Anatomický ústav FVL UK - odborný asistent
1987 - 2003 - Anatomický ústav FVL UK/1.LF UK - docent
1997 - 2011 - přednosta Anatomického ústavu 1.LF UK
2003 - dosud - Anatomický ústav 1.LF UK - profesor

Studijní pobyty

1968 - 1969-Anatomický ústav, Universita v Hamburku
1987 - Ústav anatomie a buněčné biologie, University of Michigan, Ann Arbor, USA
1990 - 1991 - Anatomický ústav, Universita Freiburg i. Br., SRN
1992 - hostující profesor na Anatomickém ústavu University v Curychu

Publikace

Seznam publikací via Pubmed

Vybrané publikace

Szeder V, Grim M, Halata Z, Sieber-Blum M: Neural Crest Origin of Mammalian Merkel Cells. Dev Biol 253: 258 - 263, 2003 +

M. Sieber-Blum, M. Grim, Y.F. Hu, and V. Szeder: Pluripotent Neural Crest Stem Cells in the Adult Hair Follicle. Dev. Dynamics 231: 258–269, 2004 +

Valasek P, Evans DJR, Maina F, Grim M, Patel K: A dual fate of the hindlimb muscle mass: cloacal/perineal musculature develops from leg muscle cells. Development 132: 447- 458, 2005

Karafi at V., Dvorakova M., Krejci E., Kralova J., Pajer P., Snajdr P., Mandikova S., Bartunek P., Grim M. and Dvorak: Transcription factor c-Myb is involved in the regulation of the epithelial-mesenchymal transition in the avian neural crest. M. Cell. Mol. Life Sci. 62 (2005) 2516–2525 +

Naňka O, Valasek O, Dvořáková M, Grim M: Experimental hypoxia and embryonic angiogenesis. Developmental Dynamics 235:723–733, 2006 +

Sieber-Blum M, Schnell L, Grim M, Schneider R, Schwab ME: Characterization of epidermal neural crest stem cell (EPI-NCSC) grafts in the lesioned spinal cord. Mol Cell Neurosci 32: 67 - 81, 2006

Kolesová H, Roelink H, Grim M: Sonic Hedgehog Is Required for the Assembly and Remodeling of Branchial Arch Blood Vessels. Dev Dyn 237:1923–1934, 2008 + Dev Dyn

Nanka O, Krizova P, Fikrle M, Tuma M, Blaha M, Grim M, Sedmera D: Abnormal myocardial and coronary vasculature development in experimental hypoxia. Anat Rec, 2008, 291: 1187 - 1199.

Liska F, Snajdr P, Sedová L, Seda O, Chylíkova B, Slamová P, Krejcí E, Sedmera D, Grim M, Krenova D, Kren V: Deletion of a conserved noncoding sequence in Plzf intron leads to Plzf down-regulation in limb bud and polydactyly in the rat. Dev Dyn, 2009, 238: 673 -684

Valasek P, Theis S, Krejci E, Grim M, Maina F, Shwartz Y, Otto A, Huang R, Patel K: Somitic origin of the medial border of the mammalian scapula and its homology to the avian scapula blade. J Anat, 2010, 216: 482 – 488

Krejčí E, Grim M: Isolation and characterization of neural crest stem cells from adult human hair follicles. Folia Biol (Praha) 2010, 56: 149 – 157

Kodet O, Lacina L, Krejčí E, Dvořánková B, Grim M, Štork J, Kodetová D, Vlček Č, Šáchová J, Kolář M, Strnad H, Smetana K: Melanoma cells influence the differentiation pattern of human epidermal keratinocytes. Mol Cancer 14: 1 - 12, 2015

Mateu R, Živicová V, Krejčí ED, Grim M, Strnad H, Vlček Č, Kolář M, Lacina L, Gál P, Borský J, Smetana K Jr, Dvořánková B: Functional differences between neonatal and adult fibroblasts and keratinocytes: Donor age affects epithelial-mesenchymal crosstalk in vitro. Int J Mol Med. 38: 1063 – 74, 2016

Patent

United States Patent No.: US 8,030,072 B2 Date of Patent Oct. 4, 2011
METHOD OF ISOLATING OF EPIDERMAL NEURAL CREST STEM CELLS

Inventors: Maya Sieber-Blum, Brookfield, WI (US); Milos Grim, Prague (CZ)
Assignees: Newcastle University, New Castle Upon Tyne (GB); Univerzita Karlova v Praze, Prague (CZ)

Abstract
The present invention describes novel methods for isolating a substantialy pure cell population of non-embryonic epidermal neural crest stem cells from the bulge-region of mammalian hair follicles. Also disclosed is the substantially pure cell population of follicular bulge-derived neural crest stem cells for medical research anf therapeutic use.

Rozhovor ve studentském časopise Mefisto

Rozhovor pro Zdravotnické noviny 2003

Rozhovor pro Zdravotnické noviny 2006

Rozhovor pro casopis i-Forum - listopad 2008

Projev v Národní galerii při koncertu České lékařské akademie 2010

Zahájení výstavy anatomické ilustrace v Hradci Králové 2010

Rozhovor pro radio Wave (2011)

Přednáška U3V 19. října 2016

Vědecké zaměření

vývojová biologie,
vývoj svalu, angiogenese a vasculogenese,
migrace a diferenciace buněk neurální lišty,
vývoj mechanoreceptorů,
kmenové buňky neurální lišty

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK