česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

MUDr. Veronika Živicová

MUDr. Veronika Živicová Adresa ke korespondenci

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Anatomický ústav
U Nemocnice 3
128 00 Praha 2

veronika.zivicova@lf1.cuni.cz

Narozena

25. 9. 1988

Odborné vzdělání

2008-2014 - Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta - MUDr.
od 2014 - Postgraduální studium v biomedicíně - Experimentální chirurgie - Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta - PGS
od 2014 - Specializační vzdělávání v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku - FN Motol - PGS

Profesionální CV

od 2015 - Postgraduální studium v biomedicíně - Obor: Experimentální chirurgie - Téma: Studium mezibuněčných interakcí v nádorech a hojící se ráně Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta - PGS
od 2014 - Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy, FN Motol - PGS
od 2014 - Anatomický ústav 1. LF UK - asistentka

Studijní pobyty


Vybrané publikace

Živicová V, Lacina L, Mateu R, Smetana K Jr, Kavková R, Drobná Krejčí E, Grim M, Kvasilová A, Borský J, Strnad H, Hradilová M, Šáchová J, Kolář M, Dvořánková B.: Analysis of dermal fibroblasts isolated from neonatal and child cleft lip and adult skin: Developmental implications on reconstructive surgery. Int J Mol Med. 2017 Sep 7. doi: 10.3892/ijmm.2017.3128.
Zivicova V, Broz P, Fik Z, Mifkova A, Plzak J, Cada Z, Kaltner H, Kucerova JF, Gabius HJ, Smetana K Jr.: Genome-wide Expression Profiling (with Focus on the Galectin Network) in Tumor, Transition Zone and Normal Tissue of Head and Neck Cancer: Marked Differences Between Individual Patients and the Site of Specimen Origin. Anticancer Res. 2017 May;37(5):2275-2288.
Mateu R, Živicová V, Krejčí ED, Grim M, Strnad H, Vlček Č, Kolář M, Lacina L, Gál P, Borský J, Smetana K Jr, Dvořánková B.: Functional differences between neonatal and adult fibroblasts and keratinocytes: Donor age affects epithelial-mesenchymal crosstalk in vitro. Int J Mol Med. 2016 Oct;38(4):1063-74. doi: 10.3892/ijmm.2016.2706. Epub 2016 Aug 11.

Vědecké zaměření

Onkologie hlavy a krku

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK