česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

MUDr. Ondřej Kodet

MUDr. Ondřej Kodet Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Ondrej.Kodet@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 872

Narozen

1.1.1983 v Praze

Odborné vzdělání

2003-2009: Všeobecné lékařství na 2. LF UK, Praha.
Od roku 2009: PGS - OR: Experimentální chirurgie, 1. LF UK, Praha,
téma: Studium epitelově mezenchymových interakcí v nádorech vycházejících z dlaždicových epitelů.

Profesionální CV

Od 2009 lektor na Anatomickém ústavu 1. LF UK
Od 2009 lékař v přípravě na atestaci Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Vědecké zaměření

Kožní nádory, maligní melanom, epitolově-mezenchymové interakce. Tkáňové kultury

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK