česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Komentovaná schémata

Tento materiál byl vytvořen pro zopakování základních termínů a jako pomocník k vlastnoručnímu kreslení schémat potřebných k závěrečné zkoušce především pro studenty bakalářských oborů.


Obecné schéma míšního nervu - komentář: Dr. Karolína Strnadová

Fossa rhomboidea s jádry hlavových nervů a parasympatická ganglia hlavových nervů - komentář: Dr. Karolína Strnadová

© Anatomický ústav 1.LF UK