česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Model inguinálního kanálu

Inguinální kanál patří k "zakletým" kapitolám anatomie a nahání zcela zbytečně obavy studentům. Připravili jsme jednoduchou pomůcku, která vás má přesvědčit, že na tom nic není. Znalost třísla pro lékaře je nutná vzhledem k pochopení mechanismu vzniku kýl a jejich operační léčbě.

Obrázky ukazují tříslo schematicky a zjednodušeně po jednotlivých vrstvách tak jak se preparuje a pohled na vnitřní stranu m. transversus abdominis a na uspořádání peritonea v oblasti třísla. Schemata jsou zpracována jako "klikací mapy", kdy se po kliknutí na daný útvar objeví jeho definice. Je také možné schemata vytisknout a vyrobit si z nich jednouchý model inguinálního kanálu.

Tříselný kanál - canalis inguinalis - předozadně oploštělá, asi 4 - 5 cm dlouhá štěrbina ve stěně břišní nad lig. inguinale, kterým u muže prochází ductus deferens, cévy a nervy varlete a nadvarlete, u ženy lig. teres uteri a u obou pohlaví n. ilioinguinalis.

Vyberte si vrstvu a v ní můžete sledovat popisované útvary.


V oblasti třísla se vyskytují kýly - hernie - velmi často. Jedná se o prostup orgánů dutiny břišní fyziologicky zeslabenými místy přední stěny břišní, či místy zeslabenými poraněním či operací. Na kýle se rozlišuje kýlní branka, kýlní vak tvořený peritoneem a jeho obsah. Obsahem vaku může být takřka kterýkoliv orgán dutiny břišní, nejčastěji je to tenké střevo či omentum.

V oblasti třísla se mohou vyskytovat tyto kýly:

hernia inguinalis directa - přímá tříselná kýla - kýlní vak proráží fascia transversalis v trigonum inguinale Hesselbachi, prochází kanálem a do podkoží se dostává skrz anulus inguinalis superficialis.

hernia inguinalis indirecta - nepřímá tříselná kýla - kýlní vak proráží fascia transversalis ve fossa inguinalis lateralis a vstupuje přes anulus inguinalis profundus do kanálu a do podkoží se dostává skrz anulus inguinlis superficialis. Dále se rozlišuje hernia inguinalis indirecta congenita (vrozená) - kýlní vak prochází krze processus vaginalis peritonei (dosud nezaniklá komunikace peritoneální dutiny se skrotem) a h. ing. indirecta acquisita (získaná) - kýlní vak prochází podél obliterovaného processus vaginalis peritonei.

hernia femoralis - stehenní kýla - kýlní vak proráží fascia transversalis-septum femorale a prochází krze lacuna vasorum mediálně od vasa femoralia, dostává se do fossa iliopectinea a do podkoží vstoupí v hiatus saphenus.

hernia supravesicalis - supravesikální kýla - kýlní vak proráží fascia transversalis ve fovea supravesicalis a vstupuje do podkoží.

© MUDr. Ondřej Naňka a prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc.
ilustrace: Mgr. Jan Kacvinský - Anatomický ústav 1. LF UK - 17. 10. 1999

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK