česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Klinická orofaciální anatomie pro studenty zubního lékařství (B01158)

Místo: Anatomický ústav 1. Lékařské fakulty, Univerzita Karlova, 128 00 Praha 2, U Nemocnice 3,

Vedoucí kurzu: MUDr. Ivo Klepáček, CSc.

Akademický rok: 2016 – 2017        Celkový počet vyučovacích hodin: 30

Časová rozvrh a náplň: Kurz probíhá během letního semestru třetího ročníku studia a sestává z těchto částí: přednášky (15 hodin), anatomická pitva hlavy a krku (15 hodin). Účast na anatomické pitvě je povinná, na přednáškách doporučená.

Cílem je zopakovat a doplnit anatomické struktury a pojmy důležité pro klinickou práci lékaře stomatologa, vyzkoušet preparační postupy v krajinách hlavy a krku na pitevním materiálu a na vybraných preparátech demonstrovat vztahy mezi strukturami orofaciální oblasti jako podklad pro chirurgické přístupy, pro výkony v rámci intenzivní péče, pro fyzikální vyšetření a pro vyšetření pomocí zobrazovacích metod.

Přednášky: v úterý v 9:00 – 10:30 ve 3. – 9. týdnu: biomechanika splanchnokrania, čelistního kloubu a žvýkacích svalů, anatomie zubů, parodont a topografická anatomie hlavy a krku. (Přednášky uvádějí klinické aspekty jednotlivých krajin).

Pitevní cvičení: pitva a demonstrace struktur hlavy a krku od 24. do 28. dubna 2017 v době 14:30 – 17:00, ukončeno zápočtem.

Podmínky obdržení zápočtu: a) plná aktivní účast, b) znalosti prokázané pří ústním zkoušení k zápočtu.

Zkouška: ústní, sestává ze dvou částí: a) Praktická demonstrace vybraných orgánů hlavy a krku, jejich identifikace na RTG, MR a CT snímcích, b) Teoretická část podle seznamu otázek. Termíny budou oznámeny v prvém týdnu výuky.

Obsah klinické anatomie pro studenty stomatologie: systematická, topografická a klinická anatomie hlavy a krku.

Znalosti a dovednosti, které jsou vyžadovány: anatomie orofaciálního aparátu jako podklad provádění chirurgických zákroků zaměřených na záchranu života, anatomický podklad znecitlivění, porozumění vzniku dysplazií hlavy a krku; topografie hlavy a krku.

Doporučená literatura - vybrané kapitoly:
Petrovický P. a spol.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I., II. a III. díl. (vybrané kapitoly týkající se hlavy a krku)
Grim, M.; Druga, R. et al: Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. Praha Karolinum. Galén, 2002 (kapitoly 13 a 14)
webové stránky anatomického ústavu 1. LF., UK; http://anat.lf1.cuni.cz/vyuka/zub3/index.php

Další vhodná literatura:
Mazánek, J., a kol.: Zubní lékařství. Propedeutika. Grada 2014
Schuenke, M, Schulte, E., Schumacher, U.: Atlas of Anatomy, Vol.: I., II., Thieme, 2006
Klepáček, I.; Mazánek J. a kol: Klinická anatomie ve stomatologii. Praha, Grada, 2001
Lemež, L.: Topografická anatomie pro stomatology. Praha, Avicenum, 1985
Seichert, V.: Topografická pitva I. Hlava a krk, Praha, Karolinum, 1992
Schumacher, G. – H.: Anatómia pre stomatologov 1. diel, Martin, Osveta, 1992
Mrázková, O., Doskočil, M.: klinická anatomie pro stomatology, Triton, 2001
Lang, J.: Clinical Anatomy of the Masticatory Apparatus and Peripharyngeal Spaces. Stuttgart, Thieme, 1995
Gosling, J. A. and al.: Human Anatomy. Color Atlas and Textbook. Mosby, 1996
Šedý, Jiří; Foltán, René : Klinická anatomie zubů a čelistí, Triton, 175 str. 2010
Machoň, V., Hirjak, D. a kol.: Onemocnění temporomandibulárního kloubu. Atlas léčby. Triton, 2014

Praha, leden 2017

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK