česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Termíny Anatomických pitev v letním semestru 2017/18

1. roč. ZUB Anatomická pitva

H) skupiny 1101 – 1104 pitvají denně od 2. 5. do 18. 5. 2018 od 14:30 do 17:30 (dne 7.5 a 16.5. se nepitvá). Zápočet dne 18. 5. od 14:00

1. roč. AZUB Anatomic dissections

I) study groups 1151- 1152 (20 studentů) dissect daily from 14:30 to 17:30 on May 2 to May 18 (with exception of May 7 and May 16). Credit on May 18. at 14:00.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK