česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Termíny Anatomických pitev v letním semestru 2016/17

1. roč. ZUB Anatomická pitva

H) skupiny 1101 – 1104 pitvají denně od 14:30 do 17:30 ve 11. - 12. výukovém týdnu (2. 5. – 16. 5. 2017). Zápočet dne 16. 5. od 14:00

1. roč. AZUB Anatomic dissections

I) study groups 1151- 1152 (20 studentů) dissect daily from 14:30 to 17:30 on May 2 to May 16 (week 11 and 12). Credit on May 16.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK