česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

INSTITUTE OF ANATOMY FIRST FACULTY OF MEDICINE
CHARLES UNIVERSITY

Veronika Nemcova, MD., PhD.

MUDr. Veronika Němcová, CSc. Mailing adress

Institute of Anatomy,
First Faculty of Medicine,
Charles University
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2
Czech Republic

Veronika.Nemcova@lf1.cuni.cz
phone: +420 224 965 762

Degrees

1982 - 1988 - Charles University, Faculty Of Medicine - MD.
1997 - Charles University, Faculty Of Medicine - PhD.

Professional history

1988 - 1992 - Institute of Anatomy, Faculty Of Medicine - Assistant
1992 - present - Institute of Anatomy, First Faculty Of Medicine - Assistant Professor

Scholarships

1994 and 1995 2 months in Dept. Anat. and Embryol. Fac. Sci. Med. Katholieke Universiteit Nijmegen, Nederland

Select publications

Němcová, V., Petrovický P., Donkelaar, H-J.: Dorsal Tegmentum of the Pontomesencephalic Junction of the Rat - Immunohistochemistry (Choline Acetyl Transferase, Tyrosin Hydroxylase, Substance P) and NADPH-diaphorase Histochemistry. J.Brain Res. 38, 231-241, 1997

Němcová, V., Petrovický, P. and Hans J. ten Donkelaar: The effect of electrolytic thalamic lesions on the nitric oxide synthase (NOS) expression of neurons of the laterodorsal tegmental and pedunculopontine nuclei in rats. J.Chem. Neuroanat. 17: 227-232, 2000

Petrovický, P., Němcová V.: Differences in the NADPH-diaphorase positivity of the cholinergic brain stem neurons following damage of theirs thalamic termination field. Sborník lékařský 101 (2), 131-142, 2000

NĚMCOVÁ, V., KRÁSENSKÝ, J., KEMLINK, D., PETROVICKÝ, P., VANĚČKOVÁ, M., SEIDL, Z., RULSEH, A., BUŠKOVÁ, J., ŠUSTA, M., ŠONKA, K.: Hippocampal but not amygdalar volume loss in narcolepsy with cataplexy. Neuroendocrinology Letters. 2015, 36(7), 682-688. ISSN 0172-780X. IF = 0.946 (2015)

ŠUSTA, M., NĚMCOVÁ, V., BIZIK, G., ŠONKA, K.: Emotion stimulus processing in narcolepsy with cataplexy. Journal of Sleep Research. 2017, 26(1), 30-37. ISSN 0962-1105. DOI: 10.1111/jsr.12444 IF = 3.259 (2016)

BARTOŠ, R., NĚMCOVÁ, V., RADOVNICKÝ, T., SEJKOROVÁ, A., MALUCELLI, A., ORLICKÝ, M., TREBICKÝ, F., SAMEŠ, M.: Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky resekcí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(2), 131-147. ISSN 1210-7859. IF = 0.368 (2016)

BRABEC, J., BULDOV, S. V., CITA, S., CITOVÁ, I., NĚMCOVÁ, V., NOVÁKOVÁ, Z., SMAZALOVÁ, J., KACHLÍK, D.: Lidské tělo. 2 vyd. Praha: Knižní klub, 2016. 288 s. ISBN 978-80-242-5301-5.

KAISER, R., ASTL, J., BELŠAN, T., BENEŠ, V., DVOŘÁKOVÁ, P., HRABAL, P., KRAMÁŘ, F., KUKAČKOVÁ, M., MASOPUST, V., NĚMCOVÁ, V., ŘÍHA, M., SÁDLOVÁ, T., SKALKOVÁ, I., TUČEK, M., TYLL, T., VONDRÁČKOVÁ, D.: Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů. 1 vyd. Praha: Grada, 2016. 212 s. ISBN 978-80-247-5808-4.

VACHATA, P., SAMEŠ, M., BETKA, J., BOJAR, M., CEÉ, J., CIHLÁŘ, F., FRAJER, L., HUMHEJ, I., CHOVANEC, M., JELÍNKOVÁ, V., KLENER, J., KOLÁŘ, P., KOZÁK, J., KUFA, R., LIŠČÁK, R., NĚMCOVÁ, V., PETROVICKÝ, P., SKŘIVAN, J., TICHÝ, M., TOMÁŠ, R., VAVERKA, M., VLASÁK, A., ZÁBRODSKÝ, M., ZIKMUND, L., ZOLAL, A., ZVĚŘINA, E.: Lícní nerv: anatomie, patologie, léčba. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2016. 381 s. ISBN 978-80-204-3252-0.

Main topics and interest

neuroanatomy
cytoarchitectonic of the brainstem
NADPH-diaphorase positive neurons in the brainstem

Back to the Top

© Institute of Anatomy