česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

MUDr. Jana Dudová

MUDr. Jana Dudová Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Jana.Dudova@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 942

Odborné vzdělání

1991 -1997 - 3. lékařská fakulta UK

Profesionální CV

2003 - dosud - Anatomický ústav 1. LF UK

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK