česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Syllabus seminářů z klinické orofaciální anatomie (1158) v letním semestru 2017/18

Semináře jsou v úterý 9:00 – 10:30 ve velké posluchárně Anatomického ústavu ve 3. – 9. týdnu LS.
Termíny zkoušky budou oznámeny na začátku kursu

Týden Téma
3. 6. 3. Klepáček Přehled a funkční charakter mimických svalů; jejich utváření; podkožní struktury obličeje.
4. 13. 3. Klepáček, Foltán Utváření lebky a její růst; Zesílená a zeslabená místa obličejového skeletu; pilíře lebky. Změny struktury obličejové kostry v závislosti na věku. Lomné linie obličejové kostry. Nebezpečná místa při vybraných chirurgických zákrocích v rámci orthognátní chirurgie.
5. 20. 3. Halata, Plzák Topografické krajiny a oblasti hlavy z hlediska možného šíření patologických procesů. Rozdělení mízních uzlin hlavy a krku z hlediska možného šíření patologických procesů.
6. 27. 3. Halata, Chovanec Utváření krku. Přehled cév a nervů hlavy a krku. Nervově-cévní svazek krční. Topografické krajiny a oblasti krku z hlediska možného šíření patologických procesů. Místa podvazu a komprese.
7. 3. 4. Klepáček, Foltán Kefalometrické, kraniometrické, gnathometrické body. Hlavní roviny a linie hlavy z klinicko-anatomického pohledu, profil obličeje. Indexy lebky; skeletní třídy.
8. 10. 4. Klepáček, Machoň Morfologie parodontu, tvrdého a měkkého patra ve vztahu k rozštěpům. Jazyk. Svaly účastnící se na žvýkání, čelistní kloub, stavba a biomechanika z anatomického hlediska.
9. 18. 4. Halata, Vlachopulos Hltan (stavba, slizniční reliéf, nervové a cévní zásobení; přilehlé prostory). Waldeyerův mízní okruh. Anatomický podklad pro provádění zákroků na hlavě a krku při dušení a při znecitlivění hlavy a krku.
Pitevní cvičení Praktická a pitevní cvičení 10. výukový týden (23.4.- 27.4. od 14:30 do 17:30). Pitva a demonstrace topografických krajin hlavy a krku, cévní a nervové svazky krku a hlavy; struktury patra a jazyka. Etraorální RTG projekce hlavy a krku. Zubní oblouky.

Vybrané obrázky pro opakování topografie hlavy a krku.

Doporučená literatura - vybrané kapitoly:
Grim, M.; Druga, R. et al: Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. Praha Karolinum. Galén, 2002 (kapitoly 13 a 14)
Petrovický P. a spol.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II. a III. díl. (vybrané kapitoly týkající se hlavy a krku)
Baker E.W. (editor) based on the work of Schuenke M., Schulte E., Schumacher U.: Anatomy for Dental Medicine (Latin nomenclature), Thieme 2016
Profitt W. R., H. W. Fields, D. M. Sarver : Contemporary Orthodontics, 5th edition, Elsevier, Mosby 2012
Radlanski, RJ., Wesker, KH.: The Face. Pictorial atlas of Clinical Anatomy. Amazon Book Review
webové stránky anatomického ústavu 1. LF., UK; http://anat.lf1.cuni.cz/vyuka/zub3/index.php

Další vhodná literatura:
Grim, M., Naňka, O., Helekal, I.: Atlas anatomie člověka II / Atlas of Human Anatomy II, Grada, Praha, 2017
Weber, T.: Memorix zubního lékařství, 3. vydání 2012
Mazánek, J., a kol.: Zubní lékařství. Propedeutika. Grada 2014
Machoň, V., Hirjak, D. a kol.: Onemocnění temporomandibulárního kloubu. Atlas léčby. Triton, 2014
Schuenke, M, Schulte, E., Schumacher, U.: Atlas of Anatomy, Vol.: I., II., Thieme, 2006
Klepáček, I.; Mazánek J. a kol: Klinická anatomie ve stomatologii. Praha, Grada, 2001
Lemež, L.: Topografická anatomie pro stomatology. Praha, Avicenum, 1985
Seichert, V.: Topografická pitva I. Hlava a krk, Praha, Karolinum, 1992
Schumacher, G. – H.: Anatómia pre stomatologov 1. diel, Martin, Osveta, 1992
Mrázková, O., Doskočil, M.: klinická anatomie pro stomatology, Triton, 2001
Lang, J.: Clinical Anatomy of the Masticatory Apparatus and Peripharyngeal Spaces. Stuttgart, Thieme, 1995
Gosling, J. A. and al.: Human Anatomy. Color Atlas and Textbook. Mosby, 1996
Šedý, Jiří; Foltán, René : Klinická anatomie zubů a čelistí, Triton, 175 str. 2010

as. MUDr. I. Klepáček, CSc.

Prof. Dr. med. Z. Halata

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

30. ledna 2018

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK