česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Stáhnout

Syllabus přednášek z klinické orofaciální anatomie (1158) v letním semestru 2016/17

Přednášky jsou v úterý 9:00 – 10:30 ve velké posluchárně Anatomického ústavu ve 3. – 9. týdnu LS.
Termíny zkoušky budou oznámeny na začátku kursu

Týden Téma
3. 7. 3. Klepáček, Foltán Orofaciální systém, anatomický pohled. Přehled a funkční charakter mimických svalů; jejich utváření; podkožní struktury obličeje.
4. 14. 3. Klepáček, Schutz Utváření lebky a její růst; Zesílená a zeslabená místa obličejového skeletu; pilíře lebky. Změny struktury obličejové kostry v závislosti na věku. Lomné linie obličejové kostry. Nebezpečná místa při vybraných chirurgických zákrocích v rámci orthognátní chirurgie.
5. 21. 3. Halata, Plzák Topografické krajiny a oblasti hlavy z hlediska možného šíření patologických procesů. Rozdělení mízních uzlin hlavy a krku z hlediska možného šíření patologických procesů.
6. 28. 3. Halata, Chovanec Utváření krku. Topografické krajiny a oblasti krku z hlediska možného šíření patologických procesů. Přehled cév a nervů hlavy a krku. Nervově-cévní svazek krční.
7. 4. 4. Klepáček, Foltán Kefalometrické, kraniometrické, gnathometrické body. Hlavní roviny a linie hlavy z klinicko-anatomického pohledu, profil obličeje. Indexy lebky; skeletní třídy.
8. 11. 4. Klepáček, Machoň Morfologie parodontu, tvrdého a měkkého patra ve vztahu k rozštěpům. Jazyk. Svaly účastnící se na žvýkání, čelistní kloub, stavba a biomechanika z anatomického hlediska.
9. 18. 4. Halata, Vlachopulos Hltan (stavba, slizniční reliéf, nervové a cévní zásobení; přilehlé prostory). Waldeyerův mízní okruh. Anatomický podklad pro provádění zákroků na hlavě a krku při dušení a při znecitlivění hlavy a krku.
Pitevní cvičení Praktická a pitevní cvičení 10. výukový týden (24.4.- 28.4. od 14:30 do 17:00). Pitva a demonstrace topografických krajin hlavy a krku, cévní a nervové svazky krku a hlavy; struktury patra a jazyka. Etraorální RTG projekce hlavy a krku. Morfologie zubu.

Vybrané obrázky pro opakování topografie hlavy a krku.

Doporučená literatura - vybrané kapitoly:
Petrovický P. a spol.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I., II. a III. díl. (vybrané kapitoly týkající se hlavy a krku)
Grim, M.; Druga, R. et al: Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. Praha Karolinum. Galén, 2002 (kapitoly 13 a 14)
webové stránky anatomického ústavu 1. LF., UK; http://anat.lf1.cuni.cz/vyuka/zub3/index.php

Další vhodná literatura:
Mazánek, J., a kol.: Zubní lékařství. Propedeutika. Grada 2014
Schuenke, M, Schulte, E., Schumacher, U.: Atlas of Anatomy, Vol.: I., II., Thieme, 2006
Klepáček, I.; Mazánek J. a kol: Klinická anatomie ve stomatologii. Praha, Grada, 2001
Lemež, L.: Topografická anatomie pro stomatology. Praha, Avicenum, 1985
Seichert, V.: Topografická pitva I. Hlava a krk, Praha, Karolinum, 1992
Schumacher, G. – H.: Anatómia pre stomatologov 1. diel, Martin, Osveta, 1992
Mrázková, O., Doskočil, M.: klinická anatomie pro stomatology, Triton, 2001
Lang, J.: Clinical Anatomy of the Masticatory Apparatus and Peripharyngeal Spaces. Stuttgart, Thieme, 1995
Gosling, J. A. and al.: Human Anatomy. Color Atlas and Textbook. Mosby, 1996
Šedý, Jiří; Foltán, René : Klinická anatomie zubů a čelistí, Triton, 175 str. 2010
Machoň, V., Hirjak, D. a kol.: Onemocnění temporomandibulárního kloubu. Atlas léčby. Triton, 2014

as. MUDr. I. Klepáček, CSc.

Prof. Dr. med. Z. Halata

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

30. ledna 2017

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK