česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

Klinická anatomie předmět 4. ročníku - 36 hodin, KZ

Cíl: oživit znalosti anatomie před vstupem do klinické fáze studia;

Zaměření: anatomické struktury a pojmy významné klinicky a v zobrazovacích metodách; demonstrace a prezentace anatomických podkladů pro výkony v rámci intenzivní péče, pro nejčastější chirurgické přístupy a pro fyzikální a neurologické vyšetření.

Uspořádání: Polovina času bude věnována úvodním přednáškám (2 x 45 min), ve kterých budou uváděny anatomické pojmy v jednotlivých krajinách těla na které budou navazovat klinické aspekty probírané krajiny. Druhá polovina času (105 min) bude probíhat v pitevně a bude věnována demonstracím a pokročilé pitvě za účasti demonstrátorů, lektorů a učitelů. Ročník (LEK a ALEK) bude rozdělen na dvě poloviny, které se budou střídat obden.V pátek 3. týden bude klasifikovaný zápočet.

KZ bude zkoušen způsobem srovnatelným s popitevním pohovorem prvého ročníku (identifikace a popis demonstrovaných a pitvaných struktur) na podkladě vylosovaných otázek, známka však bude zapsána i do indexu. Vodítkem pro rozsah zkoušení bude 5. díl Základů anatomie – Anatomie krajin těla. Pro ALEK bude doporučen výběr kapitol z učebnice Clinically oriented Anatomy (Moore et al.).

Provozní informace: S sebou je třeba mít bílý plášť, přezůvky (ev. ve vestibulu je automat na návleky), zámeček na skříňku, rukavice a pitevní nástroje.

Rozvrh: vždy 14:30 – 16:00 velká posluchárna a 16:15 – 18:00 pitevna

Rozpis po dnech Téma
Skupina A - kruhy 1 - 10 Skupina B - kruhy 11 - 16
2. 10. pondělí – skupina A 3. 10. úterý ­ skupina B Krk
4. 10. středa – skupina A 5. 10. čtvrtek – skupina B Hlava
6. 10. pátek – skupina A 9. 10. pondělí – skupina B Hrudník
10. 10. úterý – skupina A 11. 10. středa – skupina B Břicho
12. 10. čtvrtek – skupina A 13. 10. pátek – skupina B Pánev
16. 10. pondělí – skupina A 17. 10. úterý – skupina B Horní končetina
18. 10. středa – skupina A 19. 10. čtvrtek - skupina B Dolní končetina
20. 10. pátek - skupina A (14 – 16 h) skupina B (16 – 18 h) KZ

20. 9. 2017 prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK