Při příležitosti 500. výročí narození Andrea Vesalia byla připravena publikace k pětistému výročí narození Andrea Vesalia, lékaře a anatoma, který v roce 1543 vydal spis De humani corporis fabrica libri septem, ve kterém poprvé uvedl anatomické poznatky založené na systematickém studiu lidského těla. Text spojil s ilustracemi v jeden názorný celek, na jehož základě se anatomie zařadila do systému univerzitního vzdělávání lékařů. Ve své historické části dokumentuje tato publikace vývoj anatomického poznání od nejstarší doby po Vesalia a jeho následovníky a sleduje odezvu Vesaliovy anatomie v českých zemích. Dále je zde poprvé zveřejněn překlad Zalužanského spisu z počátku 17. století, kterým se autor přimlouval za obnovu studia anatomie a lékařství. V publikaci je rovněž představeno jedno z nejstarších vyobrazení pitvy v Čechách – monumentální freska objevená nedávno v jezuitské koleji v Jindřichově Hradci. Další historická část knihy je věnována anatomii a histologii na pražských lékařských fakultách v 18. – 20. století. Podrobně jsou uvedeny její významné osobnosti a jejich příspěvek k rozvoji oboru. Současná anatomie na lékařských fakultách v České republice je představena jako vědecká disciplína i jako předmět výuky lékařství. Zahrnuje údaje o současných morfologických pracovištích, o jejich významných osobnostech, o zaměření vědecké práce a o rozsahu výuky. Je zmíněna také historie a současné aktivity České anatomické společnosti, která sdružuje 140 morfologů z lékařských fakult, veterinární fakulty a ústavů Akademie věd ČR. Na přípravě publikace se podílelo 39 morfologů, historiků a filologů převážně z lékařských fakult v České republice. Každý příspěvek je uveden stručným souhrnem v angličtině.


Obálka knihy

 

Knihu je možné zakoupit v úředních hodinách v sekretariátu Anatomického ústavu za 349 Kč.

Náhled knihy je dostupný zde.