česká vlajka united kingdom flag
logo 1.lfuk logo UK

ANATOMICKÝ ÚSTAV 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY

MUDr. Zdeněk Fík

MUDr. Zdeněk Fík Adresa ke korespondenci

Anatomický ústav,
1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Zdenek.Fik@lf1.cuni.cz
tel: 224 965 872

Narozen

10.3.1983 v Praze

Odborné vzdělání

2003-2009: Všeobecné lékařství na 1. LF UK, Praha.
Od roku 2009: PGS - OR: Experimentální chirurgie, 1. LF UK, Praha, téma: Nové trendy v buněčné a molekulární biologii karcinomů hlavy a krku
Od roku 2009: sekundář na klinice ORL a chirurgie hlavy a krku ve FN Motol

Profesionální CV

Od 2009 asistentem na Anatomickém ústavu 1. LF UK

Vědecké zaměření

onkologie hlavy a krku
horská medicína

Zpět na vrchol

© Anatomický ústav 1.LF UK