Model inguinálního kanálu

           Inguinální kanál patří k "zakletým" kapitolám anatomie a nahání zcela zbytečně obavy studentům. Připravili jsme jednoduchou pomůcku, která vás má přesvědčit, že na tom nic není. Znalost třísla pro lékaře je nutná vzhledem k pochopení mechanismu vzniku kýl a jejich operační léčbě.

         Obrázky ukazují tříslo schematicky a zjednodušeně po jednotlivých vrstvách tak jak se preparuje a pohled na vnitřní stranu m. transversus abdominis a na uspořádání peritonea v oblasti třísla. Schemata jsou zpracována jako "klikací mapy", kdy se po kliknutí na daný útvar objeví jeho definice. Je také možné schemata vytisknout a vyrobit si z nich jednouchý model inguinálního kanálu.

           Tříselný kanál - canalis inguinalis - předozadně oploštělá, asi 4 - 5 cm dlouhá štěrbina ve stěně břišní nad lig. inguinale, kterým u muže prochází ductus deferens, cévy a nervy varlete a nadvarlete, u ženy lig. teres uteri a u obou pohlaví n. ilioinguinalis.

           V oblasti třísla se vyskytují kýly - hernie - velmi často. Jedná se o prostup orgánů dutiny břišní fyziologicky zeslabenými místy přední stěny břišní, či místy zeslabenými poraněním či operací. Na kýle se rozlišuje kýlní branka, kýlní vak tvořený peritoneem a jeho obsah. Obsahem vaku může být takřka kterýkoliv orgán dutiny břišní, nejčastěji je to tenké střevo či omentum. V oblasti třísla se mohou vyskytovat tyto kýly

Vyberte si vrstvu a v ní můžete sledovat popisované útvary.

© MUDr. Ondřej Naňka a prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc.
 ilustrace: Mgr. Jan Kacvinský - Anatomický ústav 1. LF UK - 17. 10. 1999

Hlavní stránka
© Anatomický ústav 1.LF UK